Vědci z Matfyzu budou řešit projekt společně s kolegy z Německa

Od 1. října 2022 bude řešen nový společný projekt vědců z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Erlangensko-norimberské univerzity Friedricha Alexandra s názvem „Kvantově-koherentní manipulace s volnými elektrony pomocí optické ponderomotorické síly“. Na projektu budou vědci spolupracovat 3 roky.

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání česko-německých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (.pdf)

Projekt byl financován díky společné výzvě GA ČR a německé agentury Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) vypsané v rámci iniciativy Weave. Hodnocení projektu probíhalo metodou Lead Agency, kdy pouze jedna agentura projekt hodnotí a druhá výsledky hodnocení přejímá. V tomto případě byla hodnoticí agenturou GA ČR. Každá z agentur financuje tu část projektu, která je řešena vědci z jejího území.