Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu s počátkem řešení 2018 nebude vyhlášena

Na základě rozhodnutí předsednictva rakouské grantové agentury Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) nebude možné podávat návrhy rakousko-českých projektů základního výzkumu s počátkem řešení 2018. V následujícím roce se očekává navázání na tradiční spolupráci GA ČR a FWF vyhlášením společné výzvy k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu s počátkem řešení 2019. Grantová agentura ČR bude o případné výzvě k podávání návrhů projektů informovat na svých webových stránkách.