Výzva k podávání návrhů kandidátů na člena/ku předsednictva GA ČR – technické vědy

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vypsala výzvu k podávání návrhů k doplnění předsednictva. Návrhy na člena/členku předsednictva se zaměřením na technické vědy je možné podávat do 31. ledna 2022. Nový člen předsednictva nahradí na této pozici prof. Ing. Rostislava Drochytku, CSc., MBA, dr. h. c.

Funkční období členů předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě po sobě následující období .

Předpokládané zahájení výkonu funkce je březen / duben 2022.

Podívejte se na podrobnosti výzvy na stránkách RVVI.