Weave: Nový způsob financování zahraničního výzkumu

Dvanáct organizací zabývajících se financováním vědy dnes ve spolupráci se Science Europe spustilo Weave – evropskou iniciativu, jejímž cílem je financovat a podporovat excelentní mezinárodní výzkumné projekty. Rozsah sítě, která bude podporovat bilaterální a trilaterální vědeckou spolupráci napříč Evropou, je unikátní.

Cílem Weave je zjednodušit podávání návrhů a proces výběru společných projektů – hodnocení bude provádět vždy jen jedna organizace. Využity budou již stávající struktury agentur pro hodnocení i financování projektů. Navazování zahraniční spolupráce by tak pro vědce mělo být jednodušší. Ambicí iniciativy je také rozšířit příležitosti badatelů svobodně si určit složení, zaměření a obsah jejich projektů napříč Evropou.

„Iniciativu Weave vědci určitě ocení, protože usnadní již tak velmi čilou zahraniční spolupráci. Jejím hlavním přínosem je rozšíření okruhu zemí, z nichž mohou vědci na projektech spolupracovat. V současné době máme navázanou spolupráci s Německem, Rakouskem, Polskem, Slovinskem, Švýcarskem a také řadou mimoevropských států. K nim se díky Weave přidá do konce roku 2025 dalších šest institucí z evropských zemí. Vzniká tak pan-evropské propojení institucí financujících základní výzkum,” řekl předseda GA ČR prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.

Weave staví na principu Lead Agency, prostřednictvím kterého jedna organizace hodnotí návrhy předložené mezinárodním týmem vědců a doporučuje partnerským organizacím jejich financování. Vědci si zvolí jednoho žadatele – koordinátora, který podá společný návrh projektu „Lead“ agentuře nebo instituci, která se na iniciativě Weave podílí, ze svého státu.

„Plně podporujeme iniciativu Weave a snahu podněcovat bilaterální a trilaterální vědeckou spolupráci v Evropě,” řekla Lidia Borrell-Damian, generální tajemnice Science Europe. „Inovativní projekty jako Weave silně přispívají k posilování mezinárodní výzkumné spolupráce a realizaci Evropského výzkumného prostoru.”

Zapojené agentury za podpory Science Europe vyvinuly interaktivní online nástroj určený pro badatele, který jim pomůže určit relevantní možnosti financování pro jejich projekty. Nástroj je dostupný na http://www.weave-research.net.

 

Přečtěte si více o Weave