Zástupci vlády, akademické obce a poskytovatelů vědecké podpory vydali společné prohlášení na podporu ukrajinských vědců, pedagogů a studentů

vlajka Ukrajiny

Na základě iniciativy ministryně pro vědu, výzkum a inovace, Heleny Langšádlové, proběhla dne 1. března. 2022 schůzka mezi ministrem školství Petrem Gazdíkem, předsedkyní Akademie věd ČR Evou Zažímalovou a představiteli České konference rektorů, Rady vysokých škol a její studentské komory RVŠ, Grantové agentury ČR a Technologické agentury ČR, Asociace výzkumných organizací, České akademie zemědělských věd a ministryní Langšádlovou.

Všichni aktéři schůzky se shodli na následujících závěrech:

  • Chceme informovat vědce, studenty a pedagogy, kteří jsou a budou mezi běženci, o možnostech uplatnění v ČR skrze webový portál ve spolupráci s MŠMT.
  • Zapojíme ukrajinské výzkumníky do širokého spektra projektů financovaných Grantovou agenturou ČR a Technologickou agenturou ČR.
  • Vzhledem k aktuální agresi ozbrojených sil Ruska na Ukrajině doporučujeme českým výzkumným pracovištím pozastavit či rozvázat institucionální formy spolupráce s ruskými či běloruskými výzkumnými institucemi.
  • Na druhé straně však považujeme za vhodné a důležité udržet některé kontakty na individuální bázi s lidmi v ruských či běloruských vědeckých a výzkumných institucích, kteří se proti naprosto neospravedlnitelné invazi jasně vymezují – mj. otevřeným dopisem. Má smysl je jednak osobně podpořit, jednak i budovat informační mosty tam, kde je možné stavět na důvěře a na osvědčeném pracovním vztahu. Jsme si vědomi, že ve vztahu k vědcům, pedagogům a studentům z Ruska či Běloruska je nutné vyhnout se principu uplatňování kolektivní viny. Tito lidé nemají být trestáni za současnou situaci jen na základě národnosti.
  • Konkrétní nástroje na podporu ukrajinských vědců, pedagogů i studentů budou zveřejněny co nejdříve.


Zástupci vlády, akademické obce a poskytovatelů vědecké podpory
Zástupci vlády, akademické obce a organizací podporujících výzkum schválili prohlášení na podporu ukrajinských vědců či studentů 3. března 2022

Podívejte se také na: