Zemřel prof. Ivan Netuka

prof. Ivan Netuka

Ve středu 14. října 2020 skonal ve věku 76 let prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. Jeho životní dráha byla významně spjatá s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, kde působil 50 let a jejíž byl 6 let děkanem. Byl mezinárodně uznávaným odborníkem v matematické analýze, předním představitelem pražské školy teorie potenciálu a autorem či spoluautorem monografií a významných matematických prací. Dlouhodobě se věnoval také historii matematiky.

Významnou měrou přispěl i k rozvoji Grantové agentury České republiky. Byl členem jejího předsednictva od prosince 2008 až do prosince 2016, přičemž od října 2014 jejím předsedou. V rámci svého působení se přičinil o významnou internacionalizaci GA ČR, spolupodílel se na přípravě a implementaci současného systému hodnocení projektů v rámci odborných panelů, který je inspirován hodnoticím procesem European Research Council (ERC), v období jeho působení se podařilo významně navýšit prostředky pro financování projektů základního výzkumu.

Profesor Ivan Netuka zanechal v GA ČR nesmazatelnou stopu, a to nejen díky svým výsledkům v předsednictvu, z kterých GA ČR čerpá a na které navazuje dodnes, ale také jako vynikající a pracovitý člověk, který šel ostatním příkladem a který svým osobním a lidským přístupem dokázal budovat kolem sebe jedinečné nejen pracovní prostředí.