Splnitelnost omezujících podmínek a univerzální algebra

Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy