Výzva k nominacím do hodnoticího panelu GA ČR P404

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu k nominaci na členky a členy hodnoticího panelu P404 – Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia – nominace pouze pro obor sociologie a mediální studia.

Návrhy na členky a členy hodnoticího panelu mohou na formulářích GA ČR předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odbornic a odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků.

Termín pro podání návrhů je 15. 3. 2014.