Česko-tchajwanská spolupráce úspěšně pokračuje dvěma dalšími projekty

MEZI_nahledovka

Ve spolupráci s tchajwanskou agenturou National Science and Technology Council (NSTC), která úspěšně probíhá již od roku 2008, podpoří od tohoto ledna Grantová agentura České republiky (GA ČR) dva nové výzkumné projekty.

Řešení tříletých projektů začne od ledna 2024. Návrhy projektů byly hodnoceny samostatně oběma agenturami, které je shodně doporučily k financování. Každá z agentur uhradí tu část nákladů, která připadne na vědce z dané země.

Česko-tchajwanské projekty (GA ČR – NSTC)

Agentura Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč Délka Oborová komise
NSTC 24-10607J Mgr. Zdeněk Remeš Ph.D. Spinově polarizované nanostruktury oxidu zinečnatého Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 3 OK1 – technické vědy
NSTC 24-11487J RNDr. Jakub Řípa PhD. Společná pozorování gama záblesků malými družicemi Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta 3 OK2 – vědy o neživé přírodě

Výsledky dalších mezinárodních výzev budou oznámeny po jejich potvrzení partnerskou agenturou.