JavaScript je vypnutý

Attachments

Praha 18. září 2014 – Několik nových typů zeolitů, tedy katalyzátorů chemických procesů, vyvinuli vědci z Oddělení syntézy a katalýzy Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR. V budoucnu mohou najít široké využití v průmyslových technologiích. Zeolity se používají při zpracování ropy, v petrochemii, při ochraně životního prostředí nebo přípravě speciálních chemikálií. V pracích prášcích už v minulosti nahradily pro životní prostředí škodlivé fosforečnany.

„Zeolity jsou hlinitokřemičitany, které svým chemickým složením připomínají obyčejnou hlínu,“ říká Jiří Čejka z Ústavu fyzikální chemie, který právě za tento výzkum v letošním roce obdržel Cenu předsedy Grantové agentury ČR. „Vzhledem k blízkosti přírodním strukturám nijak neohrožují životní prostředí a jsou naopak důležité pro jeho ochranu,“ dodává. V katalýze zeolity umožňují přeměnit rozmanité výchozí látky na žádoucí produkty s minimální tvorbou vedlejších produktů.

U laboratorně vzniklých zeolitů vědci pomocí nejrůznějších experimentálních technik studují a následně přesně popisují jejich vlastnosti. Předmětem zkoumání je při tom nejenom jejich chemické složení, ale i jejich struktura a porézní systém, tepelná nebo hydrotermální stabilita a kyselé či bazické vlastnosti. Pro nalezení konkrétního využití nových druhů zeolitů bude tento výzkum dále pokračovat.

Kontakt

Gabriela Bechynská
prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc
Grantová agentura ČR Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
775 038 045 —–
gabriela.bechynska(at)gacr.cz jiri.cejka(at)jh-inst.cas.cz

admin