Další tři česko-německé projekty se začnou řešit od července

Grantové agentuře České republiky (GA ČR) bylo potvrzeno německou agenturou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) financování dalších třech společných projektů vědců z České republiky a Německa. Práce na těchto tříletých projektech začne v červenci společně s 12 dříve oznámenými společnými projekty. Grantové agentury vždy financují tu část podpořených projektů, kterou řeší vědci daného státu.

Projekty určené k financování

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč
22-10035K RNDr. Karel Knížek Dr. Magnetismus a termo-magnetické jevy v nitridech železa Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
22-10074K Ing. Leoš Oldřich Kukačka Ph.D. Vývoj nových algoritmů na výpočet flikru v podmínkách moderních rozvodných sítí elektrické energie Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
22-06342K Mgr. Libor Krásný Ph.D. Transkripční regulace bakteriální sporulace Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání česko-německých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (*.pdf)

Projekty jsou financovány na základě výzvy vypsané v rámci iniciativy Weave, která do roku 2025 propojí 12 evropských agentur. V rámci této iniciativy jsou projekty hodnoceny pouze jednou grantovou agenturou – druhá hodnocení přejímá. V tomto případě byla hodnoticí agenturou GA ČR. Další projekty společně financované GA ČR a DFG vzejdou z výzvy, které byla otevřena v tomto roce, tj. bude se jednat o projekty se začátkem řešení v roce 2023.