Dočasného vedení GA ČR se ujme místopředsedkyně prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.

prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.

Vedení Grantové agentury České republiky (GA ČR) se po nenadálém zesnutí předsedy předsednictva GA ČR prof. RNDr. Jaroslava Koči, DrSc., v souladu s platným Statutem GA ČR, ujme současná místopředsedkyně předsednictva GA ČR prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c., a to do doby jmenování nového předsedy GA ČR. Nového předsedu GA ČR jmenuje z členů předsednictva GA ČR Vláda České republiky na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.