Zemřel předseda GA ČR prof. Jaroslav Koča

Jaroslav Koča

Se zármutkem oznamujeme, že v pátek 2. července 2021 nenadále skonal ve věku nedožitých 66 let úřadující předseda Grantové agentury České republiky prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.

Profesor Jaroslav Koča byl členem předsednictva GA ČR od roku 2016 a v prosinci 2020 se stal jejím předsedou. V této roli přispěl nejen k současné internacionalizaci GA ČR, ale také k tvorbě nových druhů grantů zaměřených na vědce v různé fázi kariéry.

Profesor Jaroslav Koča byl mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru organická chemie. Titul profesor získal v roce 1995 na Masarykově univerzitě v Brně. V průběhu své vědecké kariéry publikoval více než 200 původních vědeckých prací v mezinárodních časopisech a vedl více než 40 doktorských studentů a postdoků. Působil na řadě zahraničních pracovišť, dlouhodobě například v Norsku, Francii a USA. Během svého života zastával několik pozic v managementu vědy – významnou měrou se zasloužil o rozvoj CEITEC, kde v období 2015-2020 zastával pozici vědeckého ředitele.

Odchodem Jaroslava Koči česká věda přichází nejen o významného vědce, ale také o člověka, který svou pracovitostí a osobním přístupem dokázal budovat v České republice vědecké prostředí na světové úrovni.