Dodatečná výzva k nominacím na kandidáty hodnoticích panelů GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlašuje dodatečnou výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR.

Návrhy se předkládají do následujících hodnoticích panelů:

  • P202 Informatika
  • P205 Biofyzika, makromolekulární fyzika a optika
  • P208 Chemická fyzika a fyzikální chemie
  • P303 Fyziologické obory, farmakologie, neurovědy a toxikologie
  • P305 Molekulární, buněčná, strukturní a vývojová biologie a bioinformatika
  • P402 Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie (mimo finanční ekonometrie), kvantitativní metody v ekonomii
  • P501 Fyziologie a genetika rostlin, rostlinolékařství
  • P506 Botanika a zoologie

Lhůta pro nominaci kandidátů končí 30. listopadu 2015. Funkční období jmenovaných členů začíná 1. dubna 2016.

Detaily jsou uvedeny v přílohách.

Panely jsou velmi významným poradním orgánem předsednictva GA ČR a hrají klíčovou roli v hodnoticím procesu návrhů projektů, během kontroly úrovně běžících grantových projektů a také při hodnocení výstupů ukončených grantových projektů.

PŘÍLOHY

264 KB Datum přidání: 19. 10. 2015
154 KB Datum přidání: 19. 10. 2015