Dodatečná výzva k nominacím na kandidátky a kandidáty hodnoticích panelů GA ČR

Grantová agentura České republiky vyhlašuje dodatečnou výzvu pro podávání návrhů na kandidátky a kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Tyto panely jsou velmi významným poradním orgánem předsednictva GA ČR a hrají klíčovou roli v hodnoticím procesu návrhů projektů, během kontroly úrovně běžících grantových projektů a také při hodnocení výstupů ukončených grantových projektů.

Návrhy na kandidátky a kandidáty je možné podávat do následujících specializací odborných panelů:

  • Kinematika a dynamika těles a soustav těles a mechanismů (pohyb těles, mechanické kmitání a tlumení); pružnost a pevnost strojních konstrukcí, životnost a spolehlivost konstrukcí; diagnostické metody zejména vibrodiagnostika (akustika a šíření vln, vibroizolace, pružné ukládání strojů) (panel 101)
  • Filosofická logika (panel 401)
  • Sociální geografie, Demografie, Sociologie (panel 404)

Lhůta pro nominaci kandidátek a kandidátů končí dnem 23. ledna 2015. Funkční období jmenovaných členek a členů začíná dnem 1. dubna 2015.

PŘÍLOHY