Dodatečná výzva k nominacím na kandidáty hodnoticích panelů GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlašuje dodatečnou výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR.

Návrhy se předkládají do následujících hodnoticích panelů:
P101 Strojírenství
P102 Elektrotechnika a elektronika
P103 Kybernetika a zpracování informace
P104 Stavební materiály, architektura
P105 Stavební mechanika a konstrukce, mechanika tekutin
P106 Technická chemie
P107 Materiály a metalurgie
P108 Materiálové vědy a inženýrství
P202 Informatika
P203 Jaderná a částicová fyzika, fyzika plazmatu a nízkých teplot
P208 Chemická fyzika a fyzikální chemie
P304 Klinický a preklinický výzkum, experimentální medicína
P401 Filosofie, teologie, religionistika (obor Filosofie – současná epistemologie)
P502 Fyziologie a genetika živočichů, veterinární lékařství
P504 Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů
P505 Ekologie živočichů a rostlin

Lhůta pro nominaci kandidátů končí 16. ledna 2017. Funkční období jmenovaných členů začíná 1. dubna 2017.

Detaily jsou uvedeny v přílohách.

Panely jsou velmi významným poradním orgánem předsednictva GA ČR a hrají klíčovou roli v hodnoticím procesu návrhů projektů, během kontroly úrovně běžících grantových projektů a také při hodnocení výstupů ukončených grantových projektů.

Přílohy
dodatečná výzva ke stažení
formulář návrhového listu ke stažení