Dodatečná výzva k nominacím na kandidáty hodnoticích panelů GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlašuje dodatečnou výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR.

Návrhy se předkládají do následujících hodnoticích panelů:

P102 Elektrotechnika a elektronika – doplnění pouze pro obor elektrotechnika
P105 Stavební mechanika a konstrukce, mechanika tekutin a geotechnika – doplnění pouze pro obory mechanika tekutin a geotechniku

P204 Fyzika kondenzovaných látek a materiálů

P302 Morfologické obory, mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena

P405 Pravěká archeologie
P408 Politické vědy- mezinárodní vztahy
P409 Vědy o umění (žádoucí jsou především uchazeči s následující specializací: starší období dějin umění až do raného novověku, historie architektury, muzikologie, dramatická umění, film.)

P501 Fyziologie a genetika rostlin, rostlinolékařství
P502 Fyziologie a genetika živočichů, veterinární lékařství
P504 Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů
P505 Ekologie živočichů a rostlin
P506 Botanika a zoologie

Lhůta pro nominaci kandidátů končí 20. ledna 2019. Funkční období jmenovaných členů začíná 1. dubna 2019.

Detaily jsou uvedeny v přílohách.

Panely jsou velmi významným poradním orgánem předsednictva GA ČR a hrají klíčovou roli v hodnoticím procesu návrhů projektů, během kontroly úrovně běžících grantových projektů a také při hodnocení výstupů ukončených grantových projektů.

Přílohy

Dodatečná výzva – panely – 2018

Formulář – návrhový list na členy panelu