Dodatečná výzva k nominacím na kandidáty hodnoticích panelů GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlašuje dodatečnou výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR.

Návrhy se předkládají do následujících hodnoticích panelů:
• P201 Matematika
• P204 Fyzika kondenzovaných látek a materiálů

Lhůta pro nominaci kandidátů končí 20. března 2016. Funkční období jmenovaných členů začíná 1. dubna 2016.

Detaily jsou uvedeny v přílohách.

Panely jsou velmi významným poradním orgánem předsednictva GA ČR a hrají klíčovou roli v hodnoticím procesu návrhů projektů, během kontroly úrovně běžících grantových projektů a také při hodnocení výstupů ukončených grantových projektů.

PŘÍLOHY

154 KB Datum přidání: 19. 2. 2016
262 KB Datum přidání: 19. 2. 2016