Důležitá informace o grantové výzvě SNSF pro mladé vědce, kteří působili ve Švýcarsku

Švýcarská národní grantová agentura (Swiss National Science Foundation – SNSF) informovala vedení Grantové agentury ČR o svém záměru posílit výzkumné systémy ve východoevropských členských státech EU.
Zveřejnila proto zvláštní grantovou výzvu, kterou chce podpořit mladé vědce, kteří realizovali své doktorské nebo postdoktorské výzkumy ve Švýcarsku, a vrátili se nebo se plánují vrátit do zemí východní Evropy, aby tam dále pokračovali v rozvoji své kariéry.

Detaily k iniciativě s názvem „Promotion of Young Scientists in Eastern Europe – PROMYS“, která je zaměřena na podporu nejlepších talentů nové generace k provádění výzkumné práce v jejich zemích, jsou zveřejněny v příloze této zprávy a také zde:

Pro případné dotazy se vědci mohou obracet na pracovníky divize mezinárodní spolupráce agentury SNSF, kteří jsou uvedeni v příloze této zprávy.

PŘÍLOHY

86 KB Datum přidání: 18. 5. 2015