Důležité upozornění pro navrhovatele grantových projektů

Grantová agentura ČR opět velice naléhavě upozorňuje všechny navrhovatele, aby pečlivě dbali na kontrolu při zasílání finálních verzí svých návrhů. Ty mohou být technicky zpracované pouze tehdy, jsou-li zaslány prostřednictvím informačního systému datových schránek. Identifikátor příslušné datové schránky GA ČR nazvané „Grantové projekty“ je ntq92qs. Dodávka prostřednictvím datové schránky bude označena v poli „Věc“ textem „Standardní projekt“, „Mezinárodní projekt“ nebo „Juniorský projekt“.

Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách poskytovatele na adrese gacr.cz ve webové aplikaci vytvořené k tomuto účelu. Návrh projektu bude po finalizaci opatřen kvalifikovaným systémovým certifikátem aplikace, takže již nesmí být nijak upravován. Návrhy projektů, u kterých bude kvalifikovaný systémový certifikát aplikace odstraněn nebo nahrazen jiným, budou z veřejné soutěže vyřazeny.

Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vytvořený aplikací bez příloh jako soubor ve formátu PDF, obsahující návrh projektu vytvořený aplikací po zaškrtnutí volby „byla zkontrolována úplnost a správnost údajů“ a označený vodotiskem FINAL, jehož název obsahuje znaky „_CZ_f.pdf“. Absence platného certifikátu a následné nespárování souborů je důvodem k vyřazení projektu ze soutěže z formálních důvodů. V rámci veřejné soutěže lze podat pouze úplný návrh projektu s označením FINAL, přičemž neúplnost návrhu projektu nebo podání jiné než FINAL verze návrhu projektu je důvodem pro jeho vyřazení z veřejné soutěže.

GA ČR proto navrhovatelům důrazně doporučuje, aby provedli důslednou kontrolu párování dokumentu zasílaného přes datovou schránku s návrhem v aplikaci pro podávání a správu grantů. V této aplikaci jsou uloženy všechny zaslané verze, přičemž pouze jedna je vždy spárována prostřednictvím datové schránky.

V případě jakýchkoli dotazů je navrhovatelům k dispozici Helpdesk GA ČR a Call centrum na tel.: +420 227 088 841.