Důležité upozornění: Termíny pro vkládání výsledků do RIV

Praha – Grantová agentura České republiky stanovuje termín pro ukončení předání dat do IS VaVaI – RIV:

    pro výzkumné organizace – do 30. 4. 2014 včetně,

    pro ostatní subjekty – do 15. 8. 2014 včetně.

Data je třeba GA ČR zasílat výhradně na e-mailovou adresu riv(at)gacr.cz; naskenované průvodky k souborům dat – nejlépe ve formátu PDF – potom do datové schránky GA ČR (ID: a8uadk4). Nedisponuje-li příjemce datovou schránkou, zašle průvodku doporučeně nebo jiným prokazatelným způsobem na adresu GA ČR (Sekretariát GA ČR, Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6).

Nebudou-li údaje do RIV dodány v uvedeném termínu, bude mít tato skutečnost negativní vliv na ohodnocení organizace v příslušném roce.