GA ČR bude od příštího roku financovat pět projektů s Brazílií

Grantová agentura České republiky (GA ČR) se s brazilskou agenturou São Paulo Research Foundation (FAPESP) dohodla na financování pěti společných projektů od roku 2022. Podpořené projekty úspěšně prošly hodnoticím procesem každé z agentur. Na jejich řešení se budou podílet vědecké týmy z České republiky a Brazílie – každá z agentur bude financovat tu část, kterou řeší badatelé z dané země. Řešení bude probíhat 3 roky.

Česko-brazilské projekty určené k financování od roku 2022

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč
22-21122J RNDr. Peter Minárik, Ph.D. Pokročilé slitiny hořčíku pro odbouratelné zátěžové implantáty Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
22-15012J Priv.-Doz. Ilya Kossovskiy, Ph.D. Hladká a analytická regularita v CR geometrii Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
22-12648J RNDr. Petr Kopáček, CSc. Úloha mikrobioty v ovlivnění střevní imunity a vektorové kompetence klíšťat Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
22-31141J doc. Ing. Martin Pšenička, Ph.D. Zkrácení generační doby pomocí náhradní reprodukce a in vitro maturace spermií u ryb Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod
22-35084J Matos-Maraví, Pável Evoluční mechanismy, které utvářely diverzitu a areály v hotspotu tropické diverzity Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Oznámení o výsledcích veřejné soutěže na podporu grantových projektů Mezinárodní projekty – 2022 – The São Paulo Research Foundation (Brazílie) – FAPESP (*.pdf)

Vyhlášení další společné výzvy GA ČR a FAPESP je plánováno na únor 2022.

GA ČR v minulém týdnu vyhlásila výsledky soutěží standardní projekty a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Další podpořené mezinárodní projekty zveřejní v příštích týdnech a měsících.

 

 


Rozhodnutí o podpoře uvedených projektů je přijato s podmínkou, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši již schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši nebo z jiných zákonných důvodů si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout. Grantové prostředky budou jednotlivým příjemcům poskytovány na základě smluv o poskytnutí podpory, které nemohou být s příjemci uzavírány dříve, než po nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, tedy po skončení případného rozpočtového provizoria