GA ČR informuje o výzvě Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum (Německo)

Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum zveřejnilo informace o svém novém programu, jehož cílem je rozšiřování mezinárodních vědeckých struktur v Evropě. Program je zaměřen na podporu německých vědeckých pracovišť a rozvoj jejich spolupráce s výzkumnými institucemi ze střední a jižní Evropy včetně ČR.

Přiložené dokumenty s plným zněním výzvy jsou v německém a anglickém jazyce.

PŘÍLOHY