GA ČR zve na seminář „Mezinárodní publikační praxe v oborech společenských a humanitních věd“

Společenské a humanitní vědy představují jeden z pěti vědních oborů, jehož projekty základního výzkumu jsou prostřednictvím Grantové agentury ČR účelovou formou podporovány. Ačkoliv míra společenského významu a přínosu oborů společenských a humanitních věd je v obecné rovině nezpochybnitelná, objevují se občas nejasnosti ohledně kvality jejich výstupů a možností jejich hodnocení.
Nastavení pravidel pro uznatelné výstupy, která vzniknou na základě diskuse široké vědecké obce, je proto velice žádoucí a vhodné. Seminář „Mezinárodní publikační praxe v oborech společenských a humanitních věd“ by měl být proto významným příspěvkem k tomuto tématu a východiskem další diskuse.

Seminář se koná 20. května 2015 v 10 hodin ve velkém přednáškovém sále (č. 206) Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Vzhledem k omezené kapacitě sálu je třeba se k účasti na semináři registrovat. Registrační formulář naleznete zde: http://www.gacr.cz/seminar

V přílohách naleznete detailní program semináře, anotace k jednotlivým přednáškám a stručné charakteristiky přednášejících.

PŘÍLOHY

395 KB Datum přidání: 14. 4. 2015
427 KB Datum přidání: 14. 4. 2015