GA ČR zve na seminář „Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt“

Cílem tohoto semináře je zejména seznámit uchazeče o grantový projekt s pravidly poskytovatele platnými podle zadávacích dokumentací veřejných soutěží na podporu grantových projektů základního výzkumu s počátkem řešení v roce 2016 a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů prostřednictvím on-line aplikace GRIS.

Seminář se koná 9. 3. 2015 ve velkém konferenčním sále Moravské zemské knihovny v Brně (Kounicova 65a, Brno) od 10:30 do 13:00 hodin.

Tento seminář je zdarma a vzhledem k omezené kapacitě sálu, tj. 120 osob, je třeba se předem registrovat na tomto odkazu

Pozvánku na seminář naleznete v příloze.

PŘÍLOHY