GA ČR zveřejnila prezentaci „Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt“