GA ČR zveřejňuje prezentaci ze setkání „Role GA ČR ve financování základního výzkumu II.“