Genderová rovnost v evropském výzkumném prostoru a její implementace Grantovou agenturou České republiky

Praha – Předseda Grantové agentury ČR obdržel dopis vedoucí Národního kontaktního centra – ženy a věda Marcely Linkové, který byl současně adresovaný některým členům vlády, parlamentu a významným osobnostem akademické obce. Dnes předseda GA ČR zaslal M. Linkové na její dopis odpověď.

S ohledem na význam sdělení obsažených v obou dopisech pro širší akademickou veřejnost GA ČR oba dopisy zveřejňuje. Dopis M. Linkové je ke stažení zde, anonymizovaná verze odpovědi předsedy GA ČR je ke stažení zde.