Grantová agentura České republiky vyhlásila výsledky Lead Agency projektů

Praha 17. prosince 2019 – I v letošním roce Grantová agentura České republiky udělila granty v základním výzkumu hodnocené na principu Lead Agency. Tyto projekty jsou vyhlašovány ve spolupráci s rakouskou agenturou FWF a příští rok se začne řešit 12 nových projektů. Dnešním dnem jsou známy také výsledky mezinárodních bilaterálních projektů financované ve spolupráci s německou agenturou DFG a spolupráci tímto zahájí 18 mezinárodních týmů.

GA ČR také neustále pracuje na rozšíření možností pro české vědce spolupracovat se zahraničními kolegy. K partnerským zahraničním agenturám, se kterými financujeme bilaterální projekty (Německo – DFG, Korea – NRF, Tchaj-wan – MOST, Rusko – RFBR, São Paulo – FAPESP) bude možné v příštím roce podat přihlášku na projekty hodnocené na principu Lead Agency nově také s polskou (NCN) a slovinskou (ARRS) agenturou a již tradičně s rakouskou agenturou (FWF). Všechny tři zmíněné zahraniční agentury společně s GA ČR tvoří novou středoevropskou iniciativu CEUS. Nejčerstvější informace k mezinárodním projektům je podepsání spolupráce se švýcarskou agenturou SNSF, se kterou budeme také vyhlašovat LA projekty.

Úspěšnost standardních projektů letos dosáhla téměř 25 %, u juniorských grantů 31 %. GA ČR také podruhé udělila finanční prostředky k řešení „high risk – high gain“ projektů excelence EXPRO.

Standardní grantové projekty jsou největší skupinou grantových projektů podporovaných GA ČR. Finančně podpořeno bude 457 projektů, letošní úspěšnost je na 24,48 %. Skupina grantových projektů zaměřená na mladé vědce – juniorské granty – letos pomůže vytvořit 94 nových vědeckých týmů. Letošní úspěšnost tak činí 31,23 %. Od příštího roku čeká juniorské granty nová podoba s aktualizovanými pravidly, které více vyhovují potřebám mladých vědců.

Cílem skupiny grantových projektů EXPRO je podporovat výzkumné týmy vedené špičkovou mezinárodně uznávanou vědeckou osobností nebo mladým vědeckým pracovníkem s přesvědčivým potenciálem pro excelenci, směřovat podporu tam, kde excelence už existuje nebo má naději vzniknout, a zvýšit tak kvalitu české vědy. Proto je také jedním z požadavků
u řešitelů podat si ERC projekt v průběhu či po skončení EXPRO projektu. Úspěšnost druhého vyhlášeného ročníku je 16,54 %, uděleno je 22 projektů, které budou financovány po dobu pěti let.

Nižší míra úspěšnosti v letošním roce je důsledkem vysoké úspěšnosti projektů v minulém roce, které GA ČR způsobují vysoké závazky do dalších let. Dalším důvodem je také to, že průměrné ceny jednotlivých projektů vzrostly. Jednou z příčin je nutnost hradit stoupající mzdové náklady v projektech  a rozhodnutí financovat investice. Průměrné náklady na první rok řešení u projektů s počátkem řešení v roce 2020 tak činí 2 212 tis. Kč oproti minulému roku, kdy tyto náklady činily v průměru 1 982 tis. Kč.

Grantová agentura financuje z veřejných prostředků základní výzkum. V rámci vládou schválených skupin grantových projektů poskytuje podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce, tak pro mladé a začínající vědecké týmy. Usiluje o financování projektů základního výzkumu s vysokým potenciálem pro dosažení výsledků mezinárodní úrovně.