Grantová agentura ČR podpoří v roce 2021 nové projekty za miliardu korun

Grantová agentura České republiky (GA ČR) ze svého rozpočtu, který přesahuje 4 miliardy korun, bude příští rok financovat nové projekty základního výzkumu za přibližně miliardu korun. Zbytek účelových prostředků je alokován na již probíhající projekty. Vedle standardních projektů budou financovány projekty excelence EXPRO a projekty JUNIOR STAR zaměřené na mladé vědce. Další projekty získají financování v rámci mezinárodní spolupráce s agenturami z celého světa, které podporují vědu a výzkum.

„GA ČR poskytuje prostředky na projekty základního výzkumu prakticky všem vědeckým institucím v zemi – jedná se zejména o Akademii věd ČR a univerzity, ale i muzea, knihovny, nemocnice atd. Na základní výzkum každoročně rozdělujeme přibližně 4,2 miliardy korun. Je to velká částka, více než 10 % státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace, ale těší nás, že přináší výsledky. Více než polovina českých článků patřících mezi 1 % celosvětově nejcitovanějších vědeckých článků vznikla totiž právě s naší podporou,“ řekla předsedkyně GA ČR RNDr. Alice Valkárová, DrSc., a dodala: „Občas se základní výzkum nepovažuje za stejně důležitý jako aplikovaný, protože primárně necílí na bezprostřední využití svých výsledků v praxi. Tento přístup je však krátkozraký – jen díky základnímu výzkumu, který přináší průlomové objevy, mohou vznikat nové vynálezy. Ani sebelepšími inovacemi svíčky by nikdy nevznikla žárovka. I v současné době velmi aktuální vývoj vakcín stojí na poznatcích základního výzkumu.“

GA ČR poskytuje prostředky na projekty ze všech oblastí základního výzkumu – od technických věd, přes přírodní a biologické vědy až po společenské a humanitní vědy. Standardní projekty, kterých je obvykle financováno několik stovek ročně, podporují špičku výzkumu v České republice. Mezi nové vysoce výběrové projekty se řadí projekty EXPRO určené pro zkušené badatele. Ti se díky nim mohou zabývat unikátní myšlenkou, která má potenciál zásadně přispět k rozvoji jejich oboru. Podmínkou těchto grantů je navíc zapojit se do prestižní grantové soutěže Evropské výzkumné rady (ERC). Absolutní novinkou se stane řešení projektů JUNIOR STAR určených pro začínající vědce, kteří ukončili doktorské studium nejdéle před osmi lety. Několika desítkám badatelů bude umožněno se vědecky osamostatnit a rozvíjet vlastní badatelské téma.

Mimo to GA ČR navázala a stále navazuje mnohá zahraniční partnerství – nově například se Švýcarskem, Slovinskem a Polskem, mezi další partnerské země patří ale i Německo, Rakousko, Jižní Korea, Tchaj-wan, Rusko a brazilské São Paulo. Mezinárodní projekty řeší vědecké týmy z České republiky ve spolupráci s týmem z partnerského státu. „V některých případech se dokonce spojily týmy ze tří partnerských států. Jsme rádi, že se nám daří mezinárodní spolupráci intenzivně rozvíjet. V příštích letech navíc počítáme s jejím dalším významným rozšířením. Ve velké většině oblastí se totiž nebádá ve vakuu, poznatky se sdílí napříč celou vědeckou komunitou. Přenášení zkušeností a propojování týmů tak přináší významnou přidanou hodnotu,” uzavírá předsedkyně GA ČR.

 

Informace o podpořených standardních projektech od roku 2021

Informace o mezinárodní projektech řešených od roku 2021

Informace o podpořených projektech v grantových soutěžích EXPRO a JUNIOR STAR od roku 2021