GA ČR ukončila hodnocení mezinárodních projektů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) ukončila hodnocení bilaterálních mezinárodních projektů a mezinárodních projektů hodnocených na principu Lead Agency, ve kterých je GA ČR hodnoticí agenturou. Finální rozhodnutí o financování zúčastněnými agenturami bude oznámeno v příštích týdnech a měsících.

LEAD AGENCY PROJEKTY

Rok 2020 byl v Grantové agentuře České republiky rokem obrovského rozvoje na poli projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA), u kterých na rozdíl od bilaterálních mezinárodních projektů vždy doporučuje projekty k financování pouze jedna organizace a druhá její hodnocení akceptuje. Tento přístup výrazně snižuje administrativní náročnost celého procesu.

Během letošního roku byla poprvé vyhlášená výzva se švýcarskou agenturou Swiss National Science Foundation (SNSF), jejíž výsledky byly oznámeny na konci září. Důležitou součástí mezinárodních LA projektů byla také výzva nové středoevropské iniciativy CEUS, ve které se ke spolupráci připojily tři agentury – rakouská Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), slovinská Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) a polská Narodowe Centrum Nauki (NCN). V této nové výzvě bylo poprvé umožněno podávat i trilaterální návrhy projektů. Poslední novinkou bylo také to, že se naše agentura poprvé stala Lead Agency, tedy agenturou, která podané návrhy projektů hodnotí po odborné stránce a navrhuje projekty k financování.

Na konci listopadu bylo o projektech, které v roli Lead Agency hodnotila GA ČR, rozhodnuto předsednictvem GA ČR, jenž navrhuje k financování nové LA projekty za téměř 212 milionů Kč. Nyní je na řadě potvrzení navržených výsledků partnerskými agenturami. Finální výsledky budou tedy navrhovatelům oznámeny ve chvíli, kdy zahraniční agentury potvrdí rozhodnutí GA ČR. V rámci LA projektů již byly během podzimu schváleny projekty za více než 64 milionů Kč (ve spolupráci s agenturou SNSF a FWF).

V hodnoticím procesu se nacházejí nadále projekty, ve kterých jsou v roli Lead Agency zahraniční agentury FWF a NCN. První výsledky výzvy s rakouskou FWF, která má průběžné hodnocení během celého roku, již GA ČR oznámila. Další se očekávají v březnu příštího roku. Výzva se slovinskou ARRS bude vyhlášena na začátku prosince letošního roku. Z těchto později vyhlášených výzev vzejdou projekty, které budou mít počátek řešení ve 2. polovině roku 2021 nebo na počátku roku 2022.

AKTUALIZACE:

7. 12. 2020 – Budou financovány další 4 rakousko-české projekty, jeden z nich se zaměří i na COVID-19

17. 12. 2020 – Čeští a slovinští badatelé budou příští rok společně řešit 10 projektů

5. 1. 2021 – V roce 2021 se začne řešit 9 česko-polských projektů

16. 3. 2021 – Vědci z Akademie věd ČR budou řešit dalších pět projektů s kolegy z Rakouska

13. 7. 2021 – Vědci z Polska a České republiky začnou společně řešit dalších 14 projektů

9. 8. 2021 – Na COVID-19 se zaměří nový projekt vědců z ČR, Rakouska a Německa

 

BILATERÁLNÍ MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

GA ČR i nadále podporuje mezinárodní – bilaterální projekty řešené společně s vědeckými týmy z Tchaj-Wanu (ve spolupráci s Ministry of Science and Technology – MOST), Jižní Koreje (ve spolupráci s National Research Foundation of Korea – NRF), Německa (ve spolupráci s Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG), brazilského São Paula (ve spolupráci s São Paulo Research Foundation – FAPESP) a Ruska (ve spolupráci s Russian Foundation for Basic Research – RFBR). Návrhy projektů podané do těchto soutěží jsou hodnoceny zároveň GA ČR a zahraničním partnerem a financovány jsou v případě, že je obě instituce doporučí k financování.

Počet obdržených návrhů projektů v rámci mezinárodních bilaterálních projektů se za poslední 3 roky více než ztrojnásobil, čemuž odpovídá i množství prostředků, kterými GA ČR tyto projekty financuje.

 

Seznam mezinárodních bilaterálních projektů, které GA ČR doporučuje k financování v roce 2021 (*.PDF) – financování těchto projektů je podmíněno jejich doporučením k financování také ze strany partnerské organizace, které ještě neproběhlo. Finální rozhodnutí o financování bude učiněno v následujících týdnech a měsících po obdržení výsledků od partnerských institucí.

!UPOZORNĚNÍ – Finální rozhodnutí o financování uvedených mezinárodních – bilaterálních projektů je podmíněno také jejich kladným hodnocením partnerskou zahraniční organizací.

AKTUALIZACE:

11. 12. 2020 – Příští rok bude financováno 12 společných projektů s německou agenturou DFG a 2 projekty s jihokorejskou agenturou NRF

21. 12. 2020 – Ve spolupráci s Tchaj-wanem bude GA ČR financovat 3 nové technické projekty

4. 1. 2021 – Oznámení o výsledcích společné výzvy se São Paulo Research Foundation (FAPESP)

15. 1. 2021 – Letos bude financováno 15 nových česko-ruských projektů

15. 2. 2021 – Poslední letošní grant financovaný společně s německou DFG poputuje na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy