Grantová agentura ČR zve do Prahy a Brna na seminář pro uchazeče v soutěžích vyhlašovaných v roce 2016

Cílem tohoto semináře je seznámit pracovníky grantových oddělení, uchazeče o granty i navrhovatele projektů s pravidly GA ČR platnými podle zadávacích dokumentací veřejných soutěží na podporu grantových projektů základního výzkumu vyhlašovaných v roce 2016 a s počátkem řešení v roce 2017 a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů prostřednictvím on-line aplikace GRIS.

V Praze se seminář koná 25. 2. 2016 od 14:30 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

V Brně se seminář uskuteční 1. 3. 2016 od 10:30 hodin v Aule Ekonomicko-správní fakulty MU, Lipová 41a, 659 79 Brno

Semináře jsou kapacitně naplněny.
V případě dotazů pište na gabriela.bechynska@gacr.cz