Grantová agentura podniká v souvislosti s epidemií další kroky

Předsednictvo Grantové agentury České republiky sleduje vývoj epidemie koronaviru a hledá cesty ke zmírnění komplikací, které tato situace vědecké obci působí. Vychází přitom z vlastních podnětů i podnětů svých poradních orgánů i vědecké obce.

Na základě průběžných analýz vývoje situace a ve snaze maximální mírou přispět ke stabilizaci současného stavu předsednictvo přijímá a již přijalo řadu opatření. Například zrušením běžících soutěží a vyhlášením nových (což se podařilo v takto krátkých  lhůtách také díky spolupráci s RVVI ) poskytlo navrhovatelům více času pro zpracování návrhů projektů a prostřednictvím úpravy pravidel čerpání dotace v roce 2020 umožnilo řešitelům reagovat na problémy, které jim současná situace působí při řešení běžících projektů.

Grantová agentura České republiky zamýšlí rovněž rychle a efektivně podpořit z grantových prostředků řešení projektů reagujících na situaci související s epidemií koronaviru SARS-CoV-2.  Toto však nebude jednoduché připravit a realizovat tak, aby to bylo v souladu s platnou českou legislativou. Jednou z cest by mohla být nová forma mezinárodní spolupráce. Předsednictvo a Kancelář na řešení tohoto úkolu intenzivně pracují a budou vědeckou veřejnost informovat.