Grantová agentura zvýšila počet žen v panelech

Praha 4. března 2015 – Grantová agentura ČR ukončila proces doplňování členů svých poradních orgánů. Noví experti, kteří jsou vybíráni z kandidátů navržených ze strany právnických i fyzických osob, budou vedle stávajících členů hodnoticích panelů působit od 1. dubna 2015. V 39 panelech tak bude pracovat celkem 400 předních odborníků, z toho téměř polovina jmenovaných nově. Veřejná výzva k nominaci kandidátů na funkci člena panelu letos poprvé obsahovala doporučení brát při podávání návrhů ohled na zastoupení žen. Navrženo bylo celkem 771 vědeckých osobností, z nichž 138 (tj. 17,9 %) bylo žen. Do poradních orgánů bylo z těchto nominovaných žen jmenováno přesně 50 %. Celkem tedy v panelech bude působit 69 žen. V uplynulém období to bylo 53 žen.

„Ve srovnání s počtem žen, které ve vědě působí, a jejichž procentuální podíl podle Českého statistického úřadu je 24,5 %, jsou bohužel v nominacích, které jsme obdrželi, ženy zastoupené velice málo,“ říká Ivan Netuka, předseda GA ČR. „Jejich výběrem jsme ale dali nominujícím institucím jasně najevo, že o ženy v našich poradních orgánech velice stojíme,“ dodává a zdůrazňuje, že do panelů jsou vybírány kvalitní vědecké osobnosti, které v základním výzkumu dosáhly přesvědčivých výsledků. Jejich práce musí být nezávislá, v GA ČR v žádném případě nezastupují zájmy mateřské instituce.

Výběr členů panelů provádějí pracovní skupiny složené ze zástupce Rady pro výzkum, vývoj a inovace, člena předsednictva a zástupce vědecké, případně kontrolní rady GA ČR. Člen panelu je jmenován předsednictvem na dvouleté funkční období. Po každém dvouletém období se musí obnovit alespoň jedna čtvrtina členů panelu. Člen panelu má možnost v panelu působit nejvýše dvě po sobě následující funkční období.

Hodnoticí panely jsou expertními orgány oborových komisí a jsou významným poradním orgánem předsednictva GA ČR. Hrají klíčovou roli v procesu hodnocení návrhů projektů, během kontroly úrovně běžících grantových projektů a také při hodnocení výstupů ukončených grantových projektů. Povinností každého člena hodnoticího panelu je zúčastnit se všech jeho zasedání, seznámit se se značným počtem předložených projektů a ke všem se kompetentně vyjádřit. Působení v panelu je proto pracovně i časově velice náročné. Členům panelů náleží za jejich práci odměna.

Kontakt

Gabriela Bechynská
Grantová agentura ČR
775 038 045
gabriela.bechynska(at)gacr.cz

PŘÍLOHY

90 KB Datum přidání: 4. 3. 2015