Informace pro navrhovatele Standardních projektů a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP: Posudky jsou dostupné v GRIS

Dne 2. 12. 2022 byly zveřejněny výsledky letošních soutěží POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a Standardní projekty. Žadatelé, kteří do těchto soutěží podali návrh projektu, naleznou jeho hodnocení v Grantovém informačním systému GRIS. O financování projektů, u kterých se navrhovatelům posudky nezobrazují, ještě nebylo finálně rozhodnuto.

Od minulého roku se navrhovatelé v hodnocení návrhu projektu mohou také dozvědět, v jakém pásmu hodnocených projektů se jejich projekt umístil. Umístění projektu je součástí protokolu hodnocení, který se spolu s posudky nachází v aplikaci GRIS v záložce Project detail. Tuto informaci mohou navrhovatelé využít při přípravě projektu pro příští soutěže.

Staňte se členy hodnoticích panelů