Hledáme nové členy hodnoticích panelů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) každoročně obdrží do svých soutěží přes tři tisíce návrhů projektů ze všech oblastí základního výzkumu. Vybrat z nich ty nejlepší pomáhá více než 400 uznávaných odborníků. S ohledem na končící funkční období přibližně poloviny z nich v březnu 2023 vypisuje GAČR výzvu na nominace do hodnoticích panelů. Systém byl zjednodušen elektronizací přihlášky a přídáním možnosti samonominace. Přihlásit se je možné do 15. prosince 2022.

„Bez poctivé práce panelistů by GA ČR nemohla fungovat. Jsou to odborníci, kteří důkladně prostudují všechny podané návrhy projektů a porovnají je mezi sebou. Následně pak doporučí ty, které by měly být financovány,“ řekl předseda GA ČR doc. Petr Baldrian. „Abychom mohli do našich panelů vybrat co možná nejvíce vynikajících odborníků, rozhodli jsme se letos nově umožnit také takzvané samonominace – přihlásit se může každý, kdo splňuje základní kritéria. Každý, jehož projekt byl někdy vybrán k financování, by měl podle svých možností přispět k hodnocení projektů jiných vědců.  Samozřejmě i nadále vítáme nominace odborníků ze strany vědeckých institucí.“

V GA ČR působí 39 hodnoticích panelů sdružených do 5 tematických oborových komisí. Celkem v nich působí přes 400 odborníků na dané oblasti, kteří každoročně hodnotí návrhy projektů základního výzkumu v soutěžích Standardní projekty, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a Mezinárodní projekty.

Nábor panelistů

 Jaké jsou hlavní povinnosti panelisty?

 • Být nestranným hodnotitelem, který se drží etického kodexu
 • Napsat posudky v průměru na 12-17 návrhů projektů ročně a další ohodnotit
 • Doporučit nezávislé zahraniční posuzovatele pro druhou fázi hodnocení
 • Sledovat průběh řešení podpořených projektů a v průměru u 5-7 zpracovat posudek po jejich skončení
 • Čtyřikrát ročně se účastnit zasedání panelu, na kterých jsou projekty diskutovány

 Jaké jsou minimální předpoklady?

 • Akademická kvalifikace na úrovni Ph.D. nebo vyšší
 • Aktivní vědecká činnost v oblasti základního výzkumu
 • Významný přínos k rozvoji poznání
 • Zkušenosti s řešením projektů základního výzkumu v pozici řešitele či spoluřešitele,
 • Schopnost posouzení vědeckých problémů v širším kontextu rozvoje vědního oboru v mezinárodním měřítku

  Co nabízíme?

 • Možnost aktivně se podílet na rozvoji excelentní vědy v České republice
 • Získání zkušeností s hodnocením a přípravou grantových návrhů
 • Příležitost seznámit se s aktuálními trendy v oboru
 • Finanční ohodnocení úměrné míře zapojení do hodnoticího procesu

STÁT SE ČLENEM HODNOTICÍHO PANELU – přihlaste se do 15. prosince 2022

Důležité upozornění: V případě, že do jednoho pracovního dne nepřijde potvrzení nominace, prosím, kontaktujte náš helpdesk.