Informace pro navrhovatele Standardních projektů a projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP: Posudky jsou dostupné v GRIS

Grantová agentura České republiky (GA ČR) v pondělí zveřejnila seznam Standardních projektů a projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP určených k financování od roku 2022. Žadatelé, kteří do těchto soutěží podali návrh projektu, naleznou jeho hodnocení v Grantovém informačním systému GRIS. O financování projektů, u kterých se navrhovatelům posudky nezobrazují, ještě nebylo finálně rozhodnuto.

Letos poprvé se navrhovatelé v hodnocení návrhu projektu dozví, v jakém pásmu hodnocených projektů se jejich projekt umístil. Tuto informaci mohou využít při přípravě projektu pro příští soutěže.