Lhůty pro podání u partnerských agentur

Německá partnerská agentura Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) nově vyhlásila lhůtu pro podávání návrhů projektů německými navrhovateli v rámci společné GA ČR – DFG výzvy.  Němečtí vědci musí zaslat svůj návrh projektu DFG do 30. 3. 2017.

Tchaj-wanská partnerská agentura Ministry of Science and Technology (MOST) stanovila termín pro podání projektových návrhů pro tento rok v rámci společné GA ČR – MOST výzvy na 30. 5. 2017.

Korejská partnerská agentura National Research Foundation (NRF) stanovila termín pro podání projektových návrhů pro tento rok v rámci společné GA ČR – NRF výzvy na 3. 4. 2017.

Všechny zahraniční partnerské agentury, se kterými GA ČR úspěšně realizuje tradiční formu bilaterální spolupráce na podporu společných grantových projektů, mají nyní pevně stanovené termíny pro dodání projektových návrhů. Vzhledem k této skutečnosti, GA ČR předpokládá, že zahraniční části projektových návrhů budou českými navrhovateli doručeny GA ČR do 14 dnů po vypršení lhůt stanovených zahraničními partnerskými organizacemi.