Výzva pro podávání projektů na principu Lead Agency 2024 (GA ČR v roli hodnoticí agentury)

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu na podporu Mezinárodních projektů hodnocených na principu Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024.

  • Soutěžní lhůta začíná 14. 2. 2023
  • Návrhy projektů je možné podávat do 4. 4. 2023
  • Vyhlášení výsledků výzvy proběhne po dohodě se zahraniční agenturou

Zapojené agentury na principu Lead Agency:

  • Austrian Science Fund (FWF — Rakousko)
  • German Research Foundation (DFG — Německo)
  • National Science Centre (NCN — Polsko)
  • Slovenian Research Agency (ARRS — Slovinsko)
  • Swiss National Science Foundation (SNSF — Švýcarsko)
  • National Research Fund (FNR — Lucembursko)

Z důvodů na straně chorvatské agentury Croatian Science Foundation (HRZZ) bude o vypsání letošní výzvy, kde by byla GA ČR hodnoticí agenturou, rozhodnuto v příštích týdnech.

Další mezinárodní projekty je možné podat do soutěží vypsaných na základě mezinárodní-bilaterální spolupráce.

Pravidla pro Mezinárodní projekty hodnocené na principu Lead Agency 2024 a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže nebo na stránce Zadávací dokumentace.

Další odkazy