Nejlepší projekty českého základního výzkumu oceněny. Všechny získaly pozornost světové vědecké obce.

Praha 22. září 2014 – Řešitelé nejlepších projektů základního výzkumu dnes převzali Ceny předsedy Grantové agentury ČR. Hned dvě z nich získali vědci z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR, Jiří Čejka a Michal Fárník. První za objev nových typů zeolitů, druhý za výzkum solvatovaných elektronů v molekulových klastrech. Třetí Cenu předsedy Grantové agentury ČR obdržel Vítězslav Bryja z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně za výzkum komunikace buněk. Zvláštní čestné uznání si zasloužil Vojtěch Novotný, který se na Papui-Nové Guineji, v jednom z nejsložitějších biologických systémů světa, zabývá popisem nových druhů hmyzu i rostlin a společně s kolegy zkoumá jejich vzájemné vztahy.

„Základní výzkum nesmí být podceňován jen proto, že zpravidla nepřináší okamžitý ekonomicky měřitelný užitek,“ říká Petr Matějů, předseda Grantové agentury ČR. „Výsledky projektů základního výzkumu, pokud je to výzkum skutečně poctivý a na světové úrovni, vstupují do mozaiky lidských znalostí a vědomostí, které nakonec mění svět okolo nás i naše životy. Často nepřinášejí jejich řešitelům okamžitou slávu, a proto je potřeba na důležitost jejich práce stále poukazovat. Základní výzkum je něco jako vrcholový sport, pokud se badatel neumístí na některém z prvních míst ve svém oboru, jako by nebyl,“ dodává Matějů s tím, že všechny oceněné projekty si získaly pozornost světové vědecké obce především díky publikacím v prestižních vědeckých časopisech.

Ceny předsedy Grantové agentury ČR jsou předávány vždy jednou ročně a váže se k nim finanční odměna. Oceněné projekty jsou vybírány z projektů ukončených v předchozím roce, které byly v závěrečné fázi hodnocení zařazeny do kategorie „vynikající“. Návrhy na ocenění vznášejí nejprve hodnoticí panely, poté procházejí diskusemi v oborových komisích. Z předložených projektů nakonec o udělení tří cen a jednoho zvláštního uznání rozhodnou členové předsednictva.

Grantová agentura ČR přijme každý rok do soutěže až tři tisíce projektů základního výzkumu. V dlouhodobějším horizontu podporuje zhruba dvacet procent z podaných žádostí. Hospodaří při tom s rozpočtem přesahujícím tři miliardy korun. Odstupující předseda GA ČR Petr Matějů zároveň s předáním cen bilancoval uplynulých šest let, během nichž společně s dalšími členy předsednictva agenturu řídil. Poukázal na úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout, stejně jako na problémy, které se dosud vyřešit nepodařilo. Ve své prezentaci také upozornil i na stávající potíž s účelovým financováním humanitních věd.

 

PŘÍLOHY

151 KB Datum přidání: 22. 9. 2014