Nové projekty s americkými, německými a švýcarskými vědci se začnou řešit od ledna

GA ČR od začátku příštího roku ve spolupráci s americkou National Science Foundation (NSF), německou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) a švýcarskou Swiss National Science Foundation (SNSF) podpoří další tři projekty mezinárodní spolupráce – s každou z dotčených agentur jeden. Jedná se o tříleté projekty a na řešení se budou podílet vždy vědci z České republiky a dané země.

Hodnocení projektů probíhalo na principu Lead Agency, kdy pouze jedna agentura projekt hodnotí a druhá výsledky hodnocení přebírá. Ve všech třech případech vystupovala GA ČR jako partnerská organizace, která výsledky hodnocení projektů přejala. Agentury financují vždy tu část projektu, kterou řeší vědci z jejího území.

 

Americko-český projekt (NSF – GA ČR)

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu
23-07137L prof. Ing. Petr Kočí, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská Od atomů k nanočásticím a zpět k atomům – předpověď vývoje aktivity katalyzátoru v proměnlivých podmínkách

 

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání americko-českých projektů (*.pdf)

 

Německo-český projekt (DFG – GA ČR)

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu
23-06855L RNDr. Martin Volf, Ph.D. Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Hybridizace jako cesta k úspěchu? Adaptivní hybridizace a její vliv na ochranu vrb před biotickými a abiotickými vlivy prostředí

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání německo-českých projektů (*.pdf)

 

Švýcarsko-český projekt (SNFS – GA ČR)

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu
23-06358L Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Od studentského internacionalismu k Erasmu. Globalizace a europeizace studentského života po roce 1945

 

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání švýcarsko-českých projektů (*.pdf)

 

Spolupráce GA ČR s americkou agenturou NSF probíhá od minulého roku – oznámený projekt je třetí, který díky ní získal podporu.

Podpora dalších dvou projetů (s německou DFG a švýcarskou SNSF) proběhne na základě evropské iniciativy WEAVE, která do roku 2025 propojí 12 evropských agentur.