Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu

Grantové agentuře České republiky byly předány Rakouskou agenturou pro vědu/Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) výsledky hodnocení LA grantů s počátkem řešení 2016.

K financování byly doporučeny následující projekty:

Registrační čísloNavrhovatelNázevUchazeč
19-00062Sdoc. Ing. Ivan Richter, Dr.Pokročilé funkcionality v subvlnových fotonických a plazmonických strukturá..České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
19-00262SIng. Ondřej Jankovský, Ph.D.Kompozity na bázi reaktivního hořečnatého cementu s vybranými příměsemi a a...Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie
19-00270Sdoc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D.Zlepšení mechanických vlastností ultrajemnozrnných hořčíkových slitin na zá...Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
19-00291SIng. Tomáš Melichar, Ph.D.Analýza procesů při utváření struktury silikátových kompozitů s organickými...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
19-00408Sprof. Ing. Sergej Hloch, Ph.D.Integrita a struktura materiálů v počátečních stádiích interakce s pulzujíc...Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
19-00669Sdoc. Ing. Martin Hájek, Ph.D.Vztahy mezi aktivitou a strukturou Mg-Al/Fe směsných oxidů včetně post-synt...Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
19-01558SIng. Václav Kočí, Ph.D.Vliv biofilmů na tepelně-vlhkostní chování fasádních materiálůČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
19-01641Sdoc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.Kontextové podobnostní vyhledávání v otevřených datechUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
19-01982Sprof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc.Alkalicky aktivované aluminosilikátové kompozity na bázi keramických prekur...Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

V případě, že příslušnými uchazeči bude prokázáno splnění zákonných požadavků způsobilosti, bude na řešení těchto projektů poskytnuta podpora.

PŘÍLOHY

275 KB Datum přidání: 3. 11. 2015