Oznámení o výsledcích veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mezinárodních grantových projektů hodnocených na principu Lead Agency 2015

Přílohy

LA
192 KB Datum přidání: 31. 10. 2014

Dovolujeme si Vám oznámit, že Grantové agentuře České republiky byly předány rakouskou agenturou pro vědu (FWF) výsledky hodnocení LA grantů.

Doporučeny k financování byly následující projekty:
Číslo projektu Navrhovatel Uchazeč Název projektu
I 1921-N25 Mgr. Radek Honzík, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze Kontinuum, forcing a velké kardinály
I 1923-N25 doc. RNDr. Jan Kühr, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Nové přístupy k reziduovaným posetům
I 1937-N20 Ing. Michal Urbánek, PhD. Vysoké učení technické v Brně Výroba magnetických metamateriálů pomocí přímého zápisu fokusovaným iontovým svazkem
I 1999-N28 RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D. Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut Efektivní výpočty volných energií a konfiguračního vzorkování protein-proteinových interakcí
I 1910-N26 prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Statistika v metabolomice pro výzkum biomarkerů v medicíně
I 1911-G21 prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. Masarykova univerzita Hranice, kontaktní zóna nebo země nikoho? Pomoraví a Podyjí od raného do vrcholného středověku
I 1951-B16 Mgr. Martina Pichrtová Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Kolonizace souše spájivými zelenými řasami
I 1897-N25 Ing. Petr Cintula, Ph.D. Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. Modelování vágních kvantifikátorů v matematické fuzzy logice
I 1993 RNDr. Kryštof Verner, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Postkolizní plutonická aktivita v jihozápadní části Českého masivu

V případě, že dotčenými uchazeči bude prokázáno splnění zákonných požadavků způsobilosti, bude na řešení těchto projektů poskytnuta podpora.