Oznámení o výsledcích veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mezinárodních grantových projektů hodnocených na principu Lead Agency 2015

Dovolujeme si Vám oznámit, že Grantové agentuře České republiky byly předány rakouskou agenturou pro vědu (FWF) výsledky hodnocení LA grantů.

Doporučeny k financování byly následující projekty:
Číslo projektu Navrhovatel Uchazeč Název projektu
I 1921-N25 Mgr. Radek Honzík, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze Kontinuum, forcing a velké kardinály
I 1923-N25 doc. RNDr. Jan Kühr, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Nové přístupy k reziduovaným posetům
I 1937-N20 Ing. Michal Urbánek, PhD. Vysoké učení technické v Brně Výroba magnetických metamateriálů pomocí přímého zápisu fokusovaným iontovým svazkem
I 1999-N28 RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D. Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut Efektivní výpočty volných energií a konfiguračního vzorkování protein-proteinových interakcí
I 1910-N26 prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Statistika v metabolomice pro výzkum biomarkerů v medicíně
I 1911-G21 prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. Masarykova univerzita Hranice, kontaktní zóna nebo země nikoho? Pomoraví a Podyjí od raného do vrcholného středověku
I 1951-B16 Mgr. Martina Pichrtová Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Kolonizace souše spájivými zelenými řasami
I 1897-N25 Ing. Petr Cintula, Ph.D. Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. Modelování vágních kvantifikátorů v matematické fuzzy logice
I 1993 RNDr. Kryštof Verner, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Postkolizní plutonická aktivita v jihozápadní části Českého masivu

V případě, že dotčenými uchazeči bude prokázáno splnění zákonných požadavků způsobilosti, bude na řešení těchto projektů poskytnuta podpora.

PŘÍLOHY

LA
192 KB Datum přidání: 31. 10. 2014