Posudky návrhů projektů byly zpřístupněny

Grantová agentura České republiky zpřístupnila pro navrhovatele posudky návrhů standardních projektů a návrhů mezinárodních – bilaterálních projektů. Navrhovatelé posudky naleznou v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů GRIS. O financování projektů, u kterých se navrhovatelům posudky nezobrazují, ještě nebylo finálně rozhodnuto. Více informací naleznete v případě standardních projektů na stránce k jejich vyhlášení, obdobně také v případě mezinárodních – bilaterálních projektů.