Předávání změnových dávek do RIV

Vážení příjemci,

na základě informací uveřejněných na stránkách http://vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=806618 Vás žádáme o součinnost při řešení datových nesouladů v databázi RIV.

Prosíme příjemce, kterých se nesoulady týkají, aby zaslali opravné dávky a tabulky s řešením nesouladů nejpozději do 29. 5. 2017.

Případné dotazy lze zasílat GA ČR písemně na Helpdesk:

https://info.gacr.cz/servlet/HelpdeskDynamic?eid=rozcestnik&lang=cs&hd_authentication=0&hd_submit

nebo e-mailem na adresu info@gacr.cz , popřípadě konzultovat telefonicky
na tel. č. 227 088 841 (Po – Čt: 9–16:00; Pá: 9–15:00).