Předsednictvo GA ČR k otevřenému dopisu iniciativy Věda žije!

Praha 23. 1. 2014 – Předsednictvo Grantové agentury České republiky vzalo na svém zasedání dne 23. 1. 2014 na vědomí otevřený dopis iniciativy Věda žije!, týkající se podmínek nově připravované skupiny grantových projektů na podporu mladých vynikajících vědců. Vzhledem k tomu, že zadávací dokumentace dosud nebyla zveřejněna, je zjevné, že otevřený dopis vychází pouze z tiskové zprávy, kterou GA ČR publikovala 27. 11. 2013.

V této zprávě se mj. píše:

 „Vedle požadavku maximální věkové hranice (35 let) musí navrhovatel a členové jeho týmu splňovat také podmínku, že v roce podání návrhu nejsou nositeli akademického titulu Ph.D. (či jeho ekvivalentu) po dobu přesahující 8 let. U osob pečujících o nezletilé děti se do tohoto časového limitu nebude počítat doba strávená na mateřské nebo rodičovské dovolené. K dalším podmínkám patří nezbytnost absolvování nejméně šestiměsíční postdoktorské stáže v zahraničí a autorství publikací v prestižních mezinárodních časopisech nebo jiného srovnatelného výsledku, který bude prokazovat excelenci. Zadávací dokumentaci a kompletní podmínky soutěže pro Juniorské granty zveřejní Grantová agentura České republiky při vyhlášení soutěže na rok 2015.“

V souvislosti s připravovanými juniorskými granty také vědecká rada GA ČR konstatovala, že „nová grantová soutěž o juniorské granty, jejíž vyhlášení se předpokládá na jaře roku 2014, žádným způsobem nenahrazuje současné postdoktorské granty. Jde o jiný typ grantové soutěže s jiným zadáním. Jejím cílem je podporovat výjimečné osobnosti mezi mladými vědci a pomoci jim vytvořit podmínky pro založení vlastního vědeckého týmu nebo laboratoře. Proto jsou také požadavky kladené na žadatele o juniorský grant jiné a náročnější než ty, které byly kladeny na žadatele o postdoktorský grant“.

V souladu s usnesením vlády ČR, které zavádí juniorské granty, se již s vyhlášením dalších soutěží pro postdoktorské projekty z rozpočtových důvodů nepočítá.

PŘÍLOHY