Předsednictvo GA ČR upravilo kritéria hodnocení závěrečných zpráv projektů

Předsednictvo GA ČR upravilo kritéria hodnocení závěrečných zpráv ukončených projektů. Jsou platná pro všechny oborové komise a budou podle nich hodnoceny projekty, jejichž řešení končí v roce 2015.
Detaily jsou uvedeny v příloze a zde: http://gacr.cz/kriteria-hodnoceni-vysledku/