Prestižní granty JUNIOR STAR získá 16 začínajících vědců

Grantová agentura České republiky (GA ČR) od příštího roku podpoří 16 projektů, které uspěly v soutěži JUNIOR STAR. Pětileté projekty s rozpočtem až 25 milionů Kč mají za cíl podpořit ty nejlepší začínající vědce do 8 let od získání titulu Ph.D. Umožní jim jednak se věnovat vlastním vědeckým tématům, ale také založit vlastní výzkumnou skupinu. Polovina podpořených projektů bude řešena v rámci Akademie věd ČR.

„Soutěž JUNIOR STAR si klade za cíl identifikovat projekty mladých řešitelů, kteří mají vysoký potenciál dosáhnout světově významných výsledků a zároveň mají ambici se vědecky osamostatnit. Podobně jako u soutěže EXPRO se jedná o exkluzivní granty – je vybráno pouze malé procento projektů, jejichž řešitelům je poskytnuta nadstandardní podpora na dobu pěti let. Začínající vědci získávají větší badatelskou svobodu, zároveň ale také doufáme, že udělení grantu je vzkazem pro instituce, kde působí, že od nich lze očekávat vynikající výsledky i v budoucnu,“ řekl doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D., a dodal: „Podpora mladých vědců je jednou z priorit GA ČR. V letošním roce jsme pro mladé vědce  po získání doktorátu poprvé vypsali soutěž POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, zaměřenou na vědeckou mobilitu. Mladí vědci – studenti i postdoktorandi – jsou ale také významnou součástí týmů standardních či mezinárodních projektů, kde mohou získat praktické zkušenosti s výzkumem.“

V druhém ročníku soutěže JUNIOR STAR je doporučeno k financování celkem 16 projektů z celkem 315 podaných návrhů. Polovina podpořených projektů bude řešena od příštího roku na Akademii věd České republiky, tři projekty na Masarykově univerzitě v Brně a dva na Českém vysokém učení technickém v Praze. Po jednom projektu pak na České zemědělské univerzitě v Praze, Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Na hodnocení návrhů projektů JUNIOR STAR se podílejí výhradně zahraniční vědci doporučení mezinárodní agenturou Science Connect. Hodnocení probíhá ve dvou fázích, přičemž každý návrh projektu hodnotí přinejmenším čtyři zahraniční odborníci z dané výzkumné oblasti.

Seznam doporučených projektů

Registrační čísloNavrhovatelNázevUchazečDoba trvání
22-06008MIng Prokop Hapala, PhDPočítačový návrh templatoveho sestavování, replikace a syntézy na iontových površíchFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.5
22-11299MIng. Petr Kovaříček, Ph.D.Reakční sítě na fázových rozhraních pro dynamickou samoskladbuFakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze5
22-17593MMgr. Kateřina Sam, Ph.D.Kolaps ekosystémů v nepřítomnosti pavouků a ptáků?Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích5
22-18033MIng. Tomáš Fíla, Ph.D.Dynamika rázů s využitím rychlé rentgenové radiografie a zábleskového rentgenového zdrojeFakulta dopravní, České vysoké učení technické v Praze5
22-18424MJan Perner, Ph.D.Funkční genomika a symbio-genomika v klíšťatechBiologické centrum AV ČR, v.v.i.5
22-20303MMgr. Hana Sedláčková, Ph.D.Dešifrování počátků replikace DNA v integritě genomuBiofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.5
22-20342MRNDr. Tomáš Slanina, Ph.D.Organické solární elektrické baterie používající ukládání elektronů do chemických vazebÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.5
22-21743MDr. Madalina Bianca MoraruRole soudů ve formování přístupu k azyluPrávnická fakulta, Masarykova univerzita5
22-22000MDr. Dominik KriegnerMultipólové antiferromagnety: Nové vzájemně propojené kapitoly v krystalografii, pásové strukture a elektroniceFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.5
22-23183MRNDr. Zuzana Kúkelová, PhD.Nová generace algoritmů pro řešení problémů geometrie kamerFakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze5
22-28659MMgr. Filip Hrbáček, Ph.D.Vliv změny klimatu na dynamiku periglaciálního prostředí v oblasti Antarktického poloostrovaPřírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita5
22-30571MRNDr. David Sehnal, Ph.D.Cell*: webová platforma pro vizualizaci, modelování a dynamiku organelových a buněčných strukturPřírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita5
22-33162MOle Jann, PhDData, algoritmy, moc: Ekonomické teorie informační společnostiNárodohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.5
22-33266MIoannis MarkonisVyhodnocení intenzifikace suchozemského hydrologického cykluFakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze5
22-33877MMgr. Kateřina Rohlenová, Ph.D.Mezibuněčná komunikace nukleotidů: přehlížený cíl pro nové protirakovinné přístupyBiotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.5
22-35680MRoman Pleskot, Ph.D.4D buněčná přepážkaÚstav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.5

 

Výsledky ostatních grantových soutěží vyhlášených GA ČR budou oznámeny 6. prosince 2021.

Podívejte se na aktuální díl seriálu představující projekty JUNIOR STAR, které uspěly v minulém roce.