První projekt v rámci iniciativy Weave podpoří GA ČR společně s Rakouskem

Weave - mapa

Na konci minulého roku byla ve spolupráci se Science Europe spuštěna iniciativa Weave, která do roku 2025 propojí dvanáct evropských agentur financujících základní výzkum. Tato iniciativa umožní snáze podporovat excelentní mezinárodní bilaterální i trilaterální výzkumné projekty. Do iniciativy Weave byla zahrnuta již existující partnerství GA ČR s rakouskou, německou, polskou, švýcarskou a slovinskou agenturou. V letošním roce GA ČR navázala díky Weave partnerství s lucemburskou agenturou a s dalšími agenturami se propojí v následujících letech.

Prvním projektem financovaným GA ČR v rámci iniciativy Weave se stane projekt „Vis4Schools: Podpora gramotnosti vizualizace informací ve školách“, jehož řešitelkou na české straně bude Dipl-Ing. Dr. Simone Kriglstein z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Tříletý projekt budou společně řešit vědci z České republiky a Rakouska. Financování české části projektu se ujme GA ČR, zatímco náklady rakouských vědců budou financovány z rozpočtu rakouské agentury Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF).

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (*.pdf)

Podívejte se na možnosti financování mezinárodních projektů v rámci iniciativy Weave