Rakousko-česká spolupráce v základním výzkumu úspěšně pokračuje

Praha 17. prosince 2014 – V soutěži skupiny mezinárodních grantových projektů pro rok 2015 řešených ve spolupráci Grantové agentury ČR (GA ČR) a rakouské agentury Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) získalo finanční podporu obou subjektů celkem devět navrhovaných projektů. Výzva k podání společných rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu byla na sklonku roku 2013 vyhlášena poprvé. Počet přihlášek podaných v prvním roce soutěže potvrdil velký zájem vědců z obou sousedících zemí o společné řešení projektů základního výzkumu.

GA ČR v této výzvě ve spolupráci s FWF poprvé využila hodnocení na principu Lead Agency. To znamená, že na základě dohody mezi agenturami byly návrhy projektů posuzovány pouze na rakouské straně a česká výsledky jejich hodnoticího procesu po posouzení projektových nákladů a finančních možností agentury následně přijala. Proces hodnocení měl podobu peer review, což je mezinárodně uznávaný postup hodnocení předložených grantových projektů vědci, kteří jsou experty v příslušné oblasti, a jsou schopni poskytnout nestranné posouzení. Každý národní poskytovatel bude řešitelům financovat aktivity týkající se pouze části řešení projektu v rámci svého teritoria.

„Mezinárodní spolupráce v evropském regionu, ale i za jeho hranicemi je pro naše vědce inspirující, nejenom pokud jde o sdílení a výměnu myšlenek či nápadů pro výzkum, ale je důležitá také pro možnost navázat osobní kontakty a získat zkušenosti na jiných než domácích pracovištích,“ říká Ivan Netuka, předseda Grantové agentury ČR. „Proto ji chceme i nadále podporovat a rozšiřovat v takovém měřítku, v jakém nám to naše finanční prostředky dovolují,“ dodává Ivan Netuka s tím, že základ podpory v Grantové agentuře ČR stále leží v takzvaných standardních projektech, které tvoří až 71 % účelových výdajů na základní výzkum.

V letošním roce bude vyhlášena nová rakousko-česká výzva k podání návrhů projektů, a to za stejných podmínek, za nichž je v roli Lead Agency rakouská agentura FWF. Předpokládaný počet financovaných projektů by se měl, s ohledem na disponibilní finanční prostředky, pohybovat opět v řádu jednotek a patrně nebude moci přesáhnout počet letos udělených devíti grantů.

GA ČR dále podporuje bilaterální mezinárodní grantové projekty založené na kooperaci vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s obdobnými agenturami v Německu, Koreji a Tchaj-wanu. Tyto projekty jsou ale vždy hodnoceny nejprve oběma agenturami nezávisle, a teprve po jejich národním vyhodnocení dochází ke společnému výběru nejlepších projektů určených k financování.